วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอกลุ่มที่๑เมื่อวันที่ ๒๐และ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อำเภอกลุ่มโซนที่ ๑ (ฝาง แม่อาย ไชยปราการ พร้าว เชียงดาว เวียงแหง) ได้ออกนิเทศงานตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านำทีมโดยคุณหมอสมคิด บุญชัย ปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ ในฐานะประธานโครงการฯกลุ่มโซน สร้างความเข้าใจในการสร้างพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นได้รับความสนใจทุกท้องถิ่นที่ร่วมโครงการฯ

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2555 เวลา 18:22

    ทำวัคซีนให้ฟรีด้วยรึเปล่าค่ะ ถ้าทำให้ฟรีเหมือนที่อื่นก้อสุดยอดเลย

    ตอบลบ